www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Maly slow bib j ros okladka
Autor: Jan WAWRZYŃCZYK, Eliza Małek
Tytuł: Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego; T. 1.: A-O
Liczba stron: 730
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2010-04-15
ISBN: 978-83-61208-49-5
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 63.00 zł
Opis:

Mały słownik bibliograficzny języka rosyjskiego (unikatowe opracowanie leksykograficzne, zawierające ok. 50 000 artykułów hasłowych):

  • prezentuje współczesną terminologię, metasłownictwo języka rosyjskiego, daleko wykraczając poza to, co znaleźć można w ogólnodostępnych, powszechnie używanych słownikach i encyklopediach lingwistycznych;
  • notuje obficie tzw. agnonimy słownikowe oraz neologizmy i neosemantyzmy nie­znane słow­ni­kom specjalnym, „neologicznym” języka rosyjskiego;
  • częściowo uzupełnia, aktualizuje istniejące bibliografie ogólne oraz bi­blio­grafie ro­syj­sko-polskiego/polsko-rosyjskiego językoznawstwa konfrontatyw­ne­go i kontrastywnego;
  • eksponuje dorobek językoznawstwa ogólnego, znakomicie uprawianego w b. ZSRR i Rosji poradzieckiej;
  • uwzględnia w siatce haseł pokaźną liczbę terminów z pogranicza lingwi­styczno-lite­ra­tu­ro­znaw­czo-kultu­rologicznego (tym samym może być do pew­nego stopnia przydatny także literaturoznawcom i kulturologom czy kultu­ro­znawcom).

Wróć