www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Okladka Polskie przyslowki
Autor: Dagmara MARYN
Tytuł: Polskie przysłówki tempa. Studium semantyczne
Liczba stron: 230
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-12-30
ISBN: 978-83-61208-40-2
Zleceniodawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 25.20 zł
Opis:

Celem monografii jest wyróżnienie przysłówkowych jednostek języka implikujących pojęcie tempa oraz opis ich właściwości semantycznych. Lista wyrażeń została ustalona na podstawie literatury semantycznej poświęconej przysłówkom oraz słowników współczesnego języka polskiego. W głównej, teoretycznej części pracy (rozdział IV) przedstawiona jest koncepcja opisu semantycznego pojęcia tempa, a także analiza semantyczna jednostek tworzących podstawową opozycję polskich przysłówków tempa: szybko-wolno. Dla pojęcia tempa relewantne są pojęcia zmiany i czasu. Pojęcia to jest częścią struktury semantycznej każdego czasownika komunikującego czynność lub proces, nie należy natomiast do znaczenia czasowników zdarzeniowych. W czterech kolejnych rozdziałach rozprawy przedstawiony jest opis semantyczny 48 przysłówków tempa metodą redukcjonistycznej analizy składnikowej (na jednostki prostsze). Przysłówki te tworzą dwie główne klasy - z pojęciem tempa w remacie lub w temacie (właściwe i niewłaściwe wykładniki tego pojęcia). Monografię zamykają dwa rozdziały przedstawiające analizę przysłówków typu "nagle" i typu "natychmiast", interpretowanych jako wykładniki tempa jedynie w tradycyjnej literaturze semantycznej.

Wróć