www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 342
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4/2009 (229)
Liczba stron: 240
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-12-17
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr Piotr OLENDER, Japońska taktyka „L” a geneza powstania krążowników liniowych;
 • dr Piotr SAJA, „Naród pod bronią”. Obozy letnie przysposobienia wojskowego dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej na Pomorzu w latach 1922–1925;
 • dr Henryk Zdzisław FIGURA, Obowiązek służby wojskowej w latach 1918–1938 w świetle podstawowych aktów prawnych;
 • ppłk dr Donat KOWALSKI, Działalność oświatowo-wychowawcza i propagandowa w Wojsku Polskim w latach 1918–1939;
 • płk rez. dr inż. Henryk CZYŻYK, 9 i 4 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego w latach 1952–1990

 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Dokumenty do operacji kijowskiej 1920 roku (Jerzy S. Wojciechowski)

 • DYSKUSJE I POLEMIKI:

 • Bitwa pod Trzcianem w 1629 roku – o dacie bitwy słów kilka (Mariusz Balcerek)

 • RECENZJE I OMÓWIENIA:

 • Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja (Agnieszka Elżbieta Kubica);
 • Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowe 1918–1939 (dr Henryk Bułhak);

 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • O współpracy konsula Jana Karszo-Siedlewskiego z Oddziałem II w latach 1932?1936. Przyczynek do badań nad powiązaniami wywiadu ze służbą konsularną (dr Marcin Kruszyński);
 • 12 Dywizja Piechoty 1919–1939. Zarys problematyki (ppłk dr Dariusz Faszcza);
 • Poglądy gen. Józefa Hallera na wychowanie w latach 1940–1943 (Witold Chmielewski);
 • Jerzy Lewszecki (1913–1955) – przyczynek do biografii (Mirosław Zeidler, Kamil Zeidler);
 • Konstanty Rokossowski. Kilka uwag do biografii politycznej (prof. dr hab. Nikołaj Iwanow);
 • Rosyjskie pociągi pancerne w Czeczenii (dr Zbigniew Tucholski, Paweł Borawski)

 • SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

  Wróć