www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 336
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 3/2009 (228)
Liczba stron: 240
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-10-15
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • dr hab. Grzegorz Nowik, Polski radiowywiad podczas bitwy niemeńskiej, wrzesień–październik 1920 roku;
 • ppłk dr Juliusz S. Tym, Przygotowania wojenne i mobilizacja Wielkopolskiej Brygady Kawalerii;
 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Problem terminologiczny: kampania wrześniowa – wojna obronna Polski – kampania polska 1939 roku;
 • płk dr Jeremiasz ŚLIPIEC, Praktyka dowodzenia w Wojsku Polskim na szczeblach operacyjno-taktycznych we wrześniu 1939 roku;

 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • Bitwa pod Samhorodkiem i Ozierną (przyg. do dr. Jerzy S. Wojciechowski);
 • Od Suwałk do Stalagu IVC Mülberg (przyg. do dr. Piotr Siliniewicz);

 • DYSKUSJE I POLEMIKI:

 • W odpowiedzi dr. hab. Wojciechowi Skórze (dr Andrzej Krzak);
 • O Bazie Lotniczej Armii Krajowej „Pekin” raz jeszcze (Jerzy Zydek);

 • RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Artyleria polowa (Zygmunt Czarnotta, dr Zbigniew Moszumański);
 • Stefan Czarnowski – żołnierz i uczony (prof. dr hab. Piotr Stawecki);

 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • Przemarsz oddziału płk. Konstantego „Wawra” Ramotowskiego do Puszczy Augustowskiej 25 marca–5 kwietnia 1863 roku (Bartosz Zakrzewski);
 • Militarny i polityczny wymiar stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1932–1935 (Robert Czulda);
 • Sytuacja w województwie poleskim od kryzysu zaolziańskiego do mobilizacji alarmowej w marcu 1939 roku (dr Piotr Cichoracki);
 • Próba utworzenia Białoruskiej Armii Samodzielnej w składzie Armii Czerwonej w 1942 roku (dr Jerzy Grzybowski);
 • Propozycje wysłania jednostek Polskich Sił Powietrznych na Daleki Wschód podczas II wojny światowej (Robert Majzner);
 • Siły zbrojne Związku Sowieckiego na Węgrzech. Od inwazji w 1956 do ewakuacji w 1991 roku (Robert Fudali)
 • Wróć