www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 327
Autor: Janusz S. BIEŃ
Tytuł: Problemy formalnego opisu składni polskiej
Liczba stron: 134
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2009-09-20
ISBN: 978-83-61208-22-8
Zleceniodawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 25.20 zł
Opis:

Niniejsza książka ma charakter inter dyscyplinarny - przedstawia badania korzystające jednocześnie z metod lingwistycznych i informatycznych. Jej tematem jest formalny opis składni polskiej poddający się komputerowej weryfikacji. Książka omawia ten nurt badań, który pod względem lingwistycznym wywodzi się z prac Zygmunta Saloniego, Stanisława Szpakowicza i Marka Świdzińskiego, a pod względem informatycznym charakteryzuje się wykorzystaniem gramatyk metamorficznych Alaina Colmerauera i formalizmów pochodnych. Dokonano w niej przeglądu gramatyk należących do tego nurtu i podjęto próbę wytyczenia dróg ich dalszego rozwoju. Do książki dołączono płytę DVD z wynikami testów wykorzystanych do oceny ważniejszych gramatyk.

Wróć