www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 236
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 1/2007 (216)
Liczba stron: 240
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2007-04-25
ISSN: 1640-6281
Wydawca: Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 21.00 zł
Opis:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 • ppor. inż. Radosław HENNIG, Broń stromotorowa do roku 1870;
 • dr Aleksander SMOLIŃSKI, Lotnictwo WP w walce z I Armią Konną w 1920 roku;
 • dr hab. Stanisław JACZYŃSKI, Sowiecka próba zorganizowania polskiej dywizji w składzie Armii Czerwonej. Październik 1940–czerwiec 1941;
 • Grzegorz JASIŃSKI, Walki Grupy „Północ” o Dworzec Gdański w Powstaniu Warszawskim;
 • Jarosław PAŁKA, Śledztwo i proces generała Stefana Mossora
 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 • Instrukcja ogólna z 24 sierpnia 1922 r. dla attaché wojskowych przy przedstawicielach dyplomatycznych RP (wstęp i oprac. dr Piotr KOŁAKOWSKI);
 • Ewakuacja Centrum Wyszkolenia Lotnictwa z Francji w 1940 r. Relacja płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza (wstęp i oprac. dr hab. Andrzej OLEJKO)
 • DYSKUSJE I POLEMIKI

 • O sowieckich nalotach na Warszawę (Rajmund SZUBAŃSKI);
 • RECENZJE I OMÓWIENIA:

 • Wspomnienia ostatniego ministra marynarki wojennej carskiej Rosji (dr Marek HERMA);
 • Udział Szwedów w konfliktach zbrojnych XX wieku (dr Paweł JAWORSKI);
 • Nowe spojrzenie na kawalerię samodzielną Wojska Polskiego 1921–1939 (ppłk dr Jerzy TOMCZYK);
 • Flotylle rzeczne na Białorusi 1940–1951 (dr Antoni NAWROCKI)
 • PRZYCZYNKI I LISTY:

 • Wojskowość pierwszych Piastów w historiografii polskiej XIX wieku (Karol KOŚCIELNIAK);
 • Polacy w Armii Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861–1865 (Tomasz TOPOROWSKI);
 • W sprawie terminu „wojna obronna Polski 1939” (prof. dr hab. Piotr STAWECKI);
 • Poczta polowa Armii Krajowej – uwagi na marginesie książki Stanisława F. Ozimka (dr Waldemar GRABOWSKI);
 • Wybrane aspekty polityki kadrowej w Wojsku Polskim w latach 1950–1955 (prof. dr hab. Adolf STACHULA)
 • SPRAWOZDANIA:

 • Sesja naukowa w 85. rocznicę III Powstania Śląskiego (dr ALEKSANDER WOŹNY);
 • Stan wojenny z perspektywy ćwierćwiecza (Bartłomiej BYDOŃ)
 • Wróć