www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Palimpsest
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Palimpset jaźni
Liczba stron: 56
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-05-10
ISBN: 978-83-7798-628-8
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Mistyczny walor uczłowieczenia

Myśl przewodnią niniejszej broszury stanowi biblijny „Porządek Melchisedeka”.  W zasadniczym zakresie broszura stanowi interpretacyjne wejrzenie za kurtynę mistycznych objawień osobistych, które wystąpiły po doznanym chrześcijańskim przeżyciu, (zielonoświątkowym), znanym z Biblii Nowego Przymierza jako „chrzest w Duchu Świętym” - oznaczający mesjańskie „zrodzenie na nowo” Ew. Jana 3:3-7.
W innych wyznaniach zjawisko to jest znane jako „olśnienie”.
W broszurce wyodrębniono i kolejno skomentowano mistyczne objawienia w zakresie: osobistych doświadczeń wiary, praktyki życia Kościoła, doktryn religijnych oraz chrześcijańskiego życia rodzinnego.

Wróć