www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Ochowiak laborat
Autor: M. Ochowiak, Sz. Woziwodzki, M. Matuszak, S. Włodarczak
Tytuł: Automatyka i miernictwo przemysłowe. Laboratorium
Liczba stron: 196
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-05-10
ISBN: 978-83-7798-626-4
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 19.50 zł
Opis:

Niniejszy skrypt ma na celu wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu pomiarów technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, elementów elektrotechniki i elektroniki oraz automatyki przemysłowej, sterowania i optymalizacji technologicznych układów złożonych. W skrócony sposób przedstawia podstawowe układy kontrolno-pomiarowe w przemyśle oraz pomiary podstawowych wielkości procesowych: temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, błędy przyrządów pomiarowych, układy sterowania procesami oraz wynikające z warunków prowadzenia procesu zależności poszczególnych wielkości procesowych. Ma on umożliwić studentom inżynierii chemicznej i procesowej oraz kierunków pokrewnych odrabiającym laboratorium z automatyki i miernictwa przemysłowego, właściwe przygotowanie się do poszczególnych ćwiczeń, poprawne ich wykonanie, opracowanie własnych danych pomiarowych w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne. Zawiera on również formatkę sprawozdania koniecznego do zaliczenia ćwiczenia. Dla każdego ćwiczenia instrukcja obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne, schemat i opis instalacji pomiarowej, metodykę pomiarów oraz sposób opracowania wyników. Należy nadmienić, że skrypt ten nie ma zastąpić wykładów i nie wyczerpuje, chociażby ze względu na ograniczenia wydawnicze, całości zagadnień.

Wróć