www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Panowanie ryzyko
Autor: Witold Skomra
Tytuł: Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Liczba stron: 196
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-03-21
ISBN: 978-83-7798-258-7
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 52.50 zł
Opis:

Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego z zakłóceniami w dostępie do zasobów, informacji i ludzi. Nieuwzględnianie ryzyka operacyjnego powoduje, że poprawnie zdefiniowane systemy reagowania zawodzą w konfrontacji z rzeczywistymi zdarzeniami. Dodatkowo książka omawia zagadnienie wykorzystania podejścia procesowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i narodowego. To podejście opiera się na spostrzeżeniu, że rzeczywiste procesy, w tym decyzyjne, przebiegają niezależnie od formalnej struktury organizacyjnej.

 

Dr inż. Witold Skomra – Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, oceny ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Kierownik projektu badawczo-rozwojowego pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz na Politechnice Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

Wróć