www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: O Miroslaw
Autor: pod red. Małgorzaty Mularczyk
Tytuł: Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz SJ we wspomnieniach
Liczba stron: 178
Format: niestandardowy
Oprawa: twarda
Data wydania: 2018-01-25
ISBN: 978-83-7798-086-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Publikacja ta stanowi podziękowanie dla wybitnego jezuity Ojca Mirosława Paciuszkiewicza, który w ludzkich sercach zapisał się złotymi zgłoskami jako wyjątkowy kapłan, zakonnik, duszpasterz, pisarz i poeta. Wielu ludzi przyprowadził do Pana Boga, wielu pogubionym pomógł prostować ścieżki swego życia, niezliczonym ofiarował swój czas, serce i troskę. W kapłaństwie przeżył 56 lat.
Jego przyjaciele, współpracownicy, penitenci powołali Krąg Przyjaciół Ojca Mirosława, aby pamiętać i przekazywać innym jego mądrość, serdeczność i pokorę, ocalić od zapomnienia jego życie i dzieło. Ufamy, że przedstawione w tej książeczce materiały będą stanowiły przyczynek do biografii Ojca Mirosława Paciuszkiewicza, którego życie i praca upłynęły w czasach przełomowych dla historii Kościoła i Polski. Był to czas Soboru Watykańskiego II, zmian ustrojowych w Polsce, przełomu tysiącleci, przemian obyczajowych i kulturowych.
W skład niniejszej publikacji wchodzą teksty przygotowane na Sympozjum: Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz SJ – duszpasterz przełomu czasów, które odbyło się 24 września 2015 r. w Auli Collegium Bobolanum w Warszawie oraz wspomnienia przyjaciół, współbraci, penitentów, zamieszczone na stronie internetowej www.miroslawpaciuszkiewicz.pl, wybrane wywiady oraz bibliografia książek i publikacji prasowych.

Wróć