www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: WITKIEWICZ
Autor: Konrad Witkiewicz
Tytuł: Analiza teoretyczno-doświadczalna ogrzewania mikrofalowego...
Liczba stron: 156
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2018-01-23
ISBN: 978-83-7798-624-9
Zleceniodawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

 ... w wybranych procesach suszarniczych i adsorbcyjnych

 

Intensywny rozwój techniki ogrzewania mikrofalowego rozpoczął się w połowie ubiegłego wieku i obecnie jest ona nowatorskim sposobem dostarczania energii, klasyfikowanym jako elektrotermiczna metoda ogrzewania. Zastosowanie ogrzewania mikrofalowego umożliwia, w wielu przypadkach, znaczną intensyfikację procesów dzięki wykorzystaniu specyficznych właściwości zarówno materiału jak i fali elektromagnetycznej generowanej za pomocą magnetronu. Często mikrofale są stosowane jako wspomagające, dodatkowe źródło energii dla ogrzewania konwencjonalnego (kontaktowego, konwekcyjnego, etc.).
W pracy zamieszczono podstawy teoretyczne, obejmujące sposoby dyssypacji energii mikrofal na skutek ich oddziaływania z materiałem, rozwiązania techniczne aplikatorów mikrofalowych i modelowanie propagujących się w nich i w materiale fal elektromagnetycznych. Sformułowano także modele matematyczne wydajności wewnętrznego źródła ciepła przy ogrzewaniu mikrofalowym różnorodnych materiałów.
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i modelowania matematycznego następujących procesów wspomaganych ogrzewaniem mikrofalowym:
– suszenia sublimacyjnego różnych materiałów, zwłaszcza ziarnistych,
– regeneracji adsorbentów stosowanych w cyklicznych procesach adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA.
Opracowane modele matematyczne umożliwiają projektowanie procesów suszenia sublimacyjnego w geometrii kartezjańskiej i cylindrycznej oraz desorpcji składnika, przebiegających w kolumnach z nieruchomym złożem adsorbentu. Wyniki obliczeń symulacyjnych zależą od parametrów procesowych:
– rozkładu natężenia pola elektrycznego w ogrzewanym materiale,
– geometrii układu procesowego,
– wielkości strumienia gazu przemywającego (desorpcja),
– danych równowagowych i kinetycznych,
– właściwości termofizycznych układów suszarniczych i adsorpcyjnych.

Wróć