www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: K japonsko
Autor: Marek Iwanowski
Tytuł: K japonsko-pol'skojj atergologi (obratnym slovarjam)
Liczba stron: 74
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-12-28
ISBN: 978-83-7798-622-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Broszura pt. „К ЯПОНСКО-ПОЛЬСКОЙ АТЕРГОЛОГИИ” jest tłumaczeniem artykułu pt. „Ku atergologii japońsko-polskiej”, który ukazał się po polsku w periodyku „Opuscula Iaponica et Slavica” vol. II oraz jako samodzielna broszura. Treść broszury dotyczy japońsko-polskiego słownika a tergo pt. „Atergownik japońsko-polski: porządek translandowy”; broszura m.in. opisuje proces tworzenia atergownika.
Atergownik japońsko-polski ma za zadanie między innymi pokazywać niedostatki zawarte w źródłach z jakich powstał, czyli w słownikach bilingwalnych oraz w bilingwalnych tekstach paralelnych, czyli w tłumaczeniach. Niedawno temu powstałe w Polsce słowniczki japońsko-polskie zawierają dużo nieścisłości, co ujawnia atergownik japońsko-polski. Ponadto atergownik bilingwalny ma za zadanie potwierdzać lub umożliwiać znajdowanie odpowiedniości gramatycznych między parami języków.

Wróć