www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Rozwoj eksploatacja
Autor: red. nauk.: Przemysław Simiński, Marek Szudrowicz, Zbigniew Ciekot
Tytuł: Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu. Nowe trendy
Liczba stron: 210
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2017-12-15
ISBN: 978-83-7798-620-2
Zleceniodawca: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu – nowe trendy – jest ukierunkowana i powinna dążyć do wyposażenia sił zbrojnych w odpowiednie zdolności transportowe, które będą gotowe w każdym stanie (zagrożenia, kryzysu i wojny) do realizacji zadań, w tym sprawnego przemieszczania osób i ładunków. Również będzie to dostosowanie środków transportu do przechowywania w czasie oczekiwania na użytkowanie. Dlatego też tak ważne jest poszukiwanie sposobów rozwiązania tego problemu, poprzez zastosowanie nowych metod konserwacji, nowych środków zabezpieczenia powierzchni metalowych czy stworzenie środowiska, które pozwoli na skuteczną ochronę przed oddziaływaniem korozji.
Monografia zawiera treści odzwierciedlające wyniki badań autorów na temat środków transportu i ich eksploatacji, ochrony balistycznej pojazdów i załóg czy przechowywania sprzętu technicznego czasowo wyłączonego z użytkowania. Treści zostały ujęte w trzech częściach i przedstawiają odpowiednio: w części pierwszej - wykorzystanie nowoczesnych środków i metod w badaniach pojazdów oraz wykorzystanie gazu drzewnego jako alternatywnego paliwa w pojazdach; w części drugiej – innowacyjne rozwiązania zastosowane w ochronie pojazdów i załóg; w części trzeciej - ochrona sprzętu technicznego przed korozją.

Wróć