www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Dyplomacja-nr-4
Autor: red. nauk. Macieja MROZA
Tytuł: Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(4)/2016
Liczba stron: 254
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-06-06
ISSN: 2300-4282
Zleceniodawca: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Opis:

Od redakcji

Artykuły i Materiały
Studia i refleksje nad wojną i dyplomacją
ROBERT KUPIECKI, Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji
STANISŁAW BIELEŃ, Pax melior est
ГРИГОРИЙ ПЕРЕПЕЛИЦА, Российская гибридная война: прогноз развития, опыт Украины и уроки для Польши

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RP w nowych uwarunkowaniach wewnętrznych i międzynarodowych
MACIEJ MRÓZ, Uwagi i refleksje nad wybranymi aspektami polityki zagranicznej Polski pod rządami koalicji partii prawicowych po wyborach 2015 r.
STANISŁAW KOZIEJ, Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań
ROBERT FOKS, Kluczowe wyzwania i uwarunkowania dla polskiej polityki wschodniej po zmianie władzy w Polsce w 2015 r.
MARCIN SIENKIEWICZ, Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r.
JAN PIEKŁO, Nieodwzajemnione ukraińskie uczucie do Europy
MIROSŁAW HHABOWSKI, Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.
MARCIN SZYDZISZ, Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu - zmiana czy ciągłość?
TOMASZ WAŚKIEL, Polska – Kazachstan: perspektywy współpracy i polskie interesy w Azji Centralnej
ANNA UMIŃSKA-WORONIECKA, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?
ADRIAN SZUMSKI, Wyzwania dla współpracy polskiej Policji z Interpolem w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie

Informacje o autorach
Zakład Polityki Zagranicznej RP ISM UWr.
Instytut Studiów Międzynarodowych UWr. (ISM UWr.)
Fundacja Forum Polityki Wschodniej (FPW)

Wróć