www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: BiTP-vol-45
Tytuł: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza vol. 45, issue 1/2017
Liczba stron: 206
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-05-25
ISSN: 1895-8443
Zleceniodawca: CNBOP-PIB

Wróć