www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Fleksja-rosyjska
Autor: Andrzej Bogusławski
Tytuł: Fleksja rosyjska
Liczba stron: 144
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-04-24
ISBN: 978-83-7798-157-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Reprint

Z przedmowy

W swoim czasie opracowałem (z myślą o polskim użytkowniku języka rosyjskiego, zwłaszcza zaś o Polaku starającym się opanować język rosyjski) opis tzw. odmiany wyrazów rosyjskich, inaczej: reguł tworzenia ich „form”, ściślej: ichform fleksyjnych”. Ogółnie rzecz biorąc, chodzi o formy kontekstualnie (czyli składniowo”) uwarunkowane, bądź to realizujące prawidłowości systematyczne, bądź też mające charakter faktów nieregularnych, indywidualno-wyrazowych. Bez dobrej znajomości zróżnicowania kantekstualno­ formalnego wyrażeń w różnych wypowiedzeniach nie może być mowy o budowani u tekstu poprawnego, idiomatycznego, nie rażącego dla rodzimych nosicieli języka obcego. Nie jest to z pewnością rzecz w komunikacji językowej najważniejsza (choć czasami zmyłki fleksyjne mogą zmieniać nawet podstawowy sens wypowiedzi). Ale dla estetyki porozumienia mają właściwości fleksyjne swoje całkiem istotne znaczenie.

Opracowałem zatem pewien obraz, jak to się przyjęło nazywać,fleksji” okrlonego języka, mianowicie fleksji języka rosyjsk iego. Stąd tytuł przed kładanej Czytelnikowi książki, w której obraz ten, z pewnymi modyfikacjami, ma zostać odtworzony.

Wróć