www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Pokonywanie-antymonii
Autor: Jerzy Madej
Tytuł: Pokonywanie antynomii. O spójności dwóch prawd: nauki i wiary
Liczba stron: 60
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2017-01-25
ISBN: 978-83-7798-612-7
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Broszura została poświęcona szeroko pojmowanym zagadnieniom filozofii przyrody oraz metafizyki, zogniskowanym w świetle matematyki, choćby tylko w zakresie stosowanym dziś powszechnie w naukach technicznych. Broszura ma charakter wyznaniowo - inspiracyjny.
Idąc za myślą kartezjańską, iż wszelka ludzka „rzeczywistość” pochodzi od [bliżej niezdefiniowanej] Przyczyny Sprawczej, należało postawić tezę o rychłej spójności „dwóch prawd”, NAUKI I WIARY, z szeroko pojmowanym kosmicznym skutkiem antropologicznym, artystycznym, a także teologicznym.

WSZELAKO MATEMATYKA ZAWSZE I WSZĘDZIE JEST TAKA SAMA!

Dlatego matematycznie zalążkowo potwierdzona spójność antynomicznych przekonań NAUKI i WIARY (w chwalebnie rozświetlonym zakresie nauk Mesjasza z Nazaretu), może stanowić inspirację do zobiektywizowanych dociekań metafizycznych na gruncie ewangelicznej mistyki, definitywnie oddzielonej od popularyzatorskich alegorii i metafor rynku religijnego.
Broszura została wydana z okazji 500-lecia Reformacji. (J.M.)

Wróć