www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Mechanizmy
Tytuł: Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe
Liczba stron: 64
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2016-11-17
ISBN: 978-83-7798-609-7
Zleceniodawca: Wydział Biologii UW
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Skrypt „Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe” przeznaczony jest dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach „Biotechnologia” i „Biologia” oraz studiów doktoranckich Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Został opracowany przez pracowników Wydziału Biologii UW jako materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych, w ramach których studenci poznają molekularne mechanizmy nowoczesnych przeciwnowotworowych metod terapeutycznych, elementy doboru odpowiednich strategii leczenia dla określonego typu nowotworu w zależności od jego cech charakterystycznych, a także nowoczesne metody dostarczania leków do komórek. Skrypt zawiera zarówno informacje teoretyczne, jak i instrukcje przeprowadzenia poszczególnych eksperymentów i analizy uzyskanych wyników.

Wróć