www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Jakubowska - Galicja II
Autor: pod red. Urszuli Jakubowskiej
Tytuł: Galicja - mozaika nie tylko narodowa, Tom III
Liczba stron: 230
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2016-11-08
ISBN: 978-83-7798-196-2
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Tom III Galicji – mozaiki nie tylko narodowej wydany na zlecenie Instytutu Badań Literackich PAN i Fundacji Nowa Przestrzeń to wydawnictwo konsekwentnie nawiązujące do szeroko rozumianej historii Galicji. Zaproszeni autorzy są specjalistami z różnych dziedzin wiedzy: historii literatury, historii teatru, historii architektury, historii prasy, a także historii politycznej. Niektóre z tekstów są mini biografiami znaczących w dziejach Galicji postaci lub grup, które odgrywały dużą rolę życiu społecznym, czy kulturalnym tego regionu. Mowa w nich o losach ziemiańskiej rodziny Jordan-Rozwadowskich, lwowskim środowisku architektonicznym, krakowskich dziennikarzach, mieszkańcach krakowskiej Kossakówki, mikrowspólnocie galicyjskich Ormian, a także polskiej młodzieży w wiedeńskim Theresianum . Wśród bohaterów autorskich tekstów znaleźli się natomiast: Maryla Wolska, Gabriela Zapolska, Gustaw Morcinek, Irina Wilde, Jakub Szela, Tadeusz Rittner, Jan Marek Giżycki, Mieczysław Orłowicz czy wojewoda stanisławowski Stefan Wiktor Pasławski.

 

Wróć