www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Indeks a fronte
Autor: Piotr Wierzchoń
Tytuł: Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Indeks a fronte
Liczba stron: 886
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2015-11-20
ISBN: 978-83-7798-400-0
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 99.99 zł
Opis:

Przedmowa
1. W czasie II wojny światowej Polska pod okupacją niemiecką poniosła astronomiczne straty.
2. Z interesującego nas w tym miejscu językoznawczego punktu widzenia dotkliwą stratą było zniknięcie kartoteki Suplementu do Słownika warszawskiego, czyli Słownika języka polskiego pod red. A. Kryńskiego, J. Karłowicza i W. Niedźwiedzkiego.
3. Z licznych akcji ekscerpcyjnych Jana Wawrzyńczyka wiemy, że lata 30. XX wieku były okresem dynamicznego rozwoju polszczyzny (por. np. Wawrzyńczyk 1999, 2009, 2011).
4. Wiedząc, że zasoby leksykalne lat 30. XX wieku są po prostu gigantyczne, postanowiliśmy zrekonstruować wspominany Suplement.
5. Pierwotnym założeniem była ekscerpcja ok. 60 000 jednostek, które prawdopodobnie miały napełnić Suplement do Słownika warszawskiego; preferowano najwcześniejsze poświadczenia tekstowe z lat 30. XX w.
6. W wyniku szeroko zakrojonych prac uzyskaliśmy ponad 77 tysięcy jednostek z okresu 1930–1939 (dodatkowo wyekscerpowaliśmy blisko 6000 jednostek wielowyrazowych z tego samego okresu)...

...

8. Jako źródła danych wybraliśmy ok. 30 000 tekstów (głównie czasopism, np. Codzienna Gazeta Handlowa, Czasopismo Geograficzne, Czasopismo Skarbowe, Droga, Fotograf Polski, Gazeta Handlowa, Głos Poranny, Goniec Wielkopolski, Kultura, Missye Katolickie, Moja Przyjaciółka, Myśl Narodowa, Nowiny Codzienne, Nowy Głos, Orędownik, Oświata Pozaszkolna, Polska Gospodarcza, Prosto z Mostu, Przegląd Artyleryjski, Przegląd Geograficzny, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Pedagogiczny, Przegląd Piechoty, Samochód, Wychowanie Fizyczne itd.) zarchiwizowanych w polskich bibliotekach cyfrowych, które wykorzystują mechanizm dLibra (ok. 14 000 dokumentów z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, podobnie z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, ok. 9000 ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, ok. 7000 z Biblioteki Cyfrowej UW i ok. 5000 z biblioteki Regionalia Ziemi Łódzkiej).
9. Ekscerpcja nie była pełna, tzn. nie wszystkie jednostki znajdujące się w tych tekstach weszły do naszego Suplementu (znalazły się w nim te jednostki, które udało się odnaleźć w niedoskonałej warstwie tekstowej uzyskanej w drodze optycznego rozpoznawania pisma; wiele zatem analogicznych jednostek czeka nadal na odkrycie)...

Wróć