www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF 68
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXVIII (2016)
Liczba stron: 416
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2016-04-30
ISSN: 0138-0567
Zleceniodawca: Wydział Polonistyki UW
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 80.00 zł
Opis:
 • Od redakcji
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska
  Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej)
 • Joanna Bilińska
  Dialekty i języki obce w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego - zestawienie na podstawie wydania drugiego
 • Hanna Burkhardt, Alina Jurasz
  O ekwiwalencji porównań frazematycznych na przykładzie języka niemieckiego i języka polskiego
 • Gabriela Dziamska-Lenart
  O początkach polskiej frazeografii. Porównanie czterech wydań pierwszego polskiego słownika frazeologicznego
 • Justyna Garczyńska
  Różnice pokoleniowe i regionalne w wymowie samogłosek i oraz y na Mazowszu bliższym i Kurpiach
 • Swietłana Gaś
  Kilka uwag o doborze tekstów źródłowych do tworzenia Polsko-rosyjskiego słownika leksyki dyplomatycznej
 • Rafał L. Górski
  Jeszcze raz o produktywności formantów rzymiotnikowych
 • Małgorzata Guławska-Gawkowska
  Podejście onomazjologiczne w dwujęzycznym słowniku frazeologicznym dla tłumaczy
 • Celina Heliasz-Nowosielska
  Grzecznie inaczej. Wyrażenia ironiczne o kształcie form grzecznościowych
 • Mariola Jakubowicz
  Kulisy powstawania Słownika prasłowiańskiego
 • Monika Kresa
  Polszczyzna kresowa w filmie – analiza języka bohaterów Samych swoich (fonetyka, fleksja, składnia)
 • Beata Kuryłowicz
  Przysłowia w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Trotza
 • Ewelina Kwapień
  Czasowniki wychodzące z użycia w dobie nowopolskiej w świetle wybranych źródeł leksykograficznych
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta
  Między leksykografią opisową a przekładową: Słownik polskiego języka migowego (PJM)
 • Anetta Luto-Kamińska
  Leksykografia historyczna a kompetencja językowa leksykografa
 • Marek Łukasik
  Struktura dwu- i wielojęzycznych słowników terminologicznych wydanych w Polsce po 1945 roku (na przykładzie słowników z angielskim i polskim)
 • Agnieszka Maciąg-Fiedler
  Definiowanie terminów astronomicznych w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce
 • Dorota Malina
  Wyznaczniki punktu widzenia w tłumaczeniu literatury dziecięcej
 • Błażej Osowski
  Alias i czyli jako przedmiot zainteresowania dialektologa historycznego
 • Mirosława Podhajecka
  Szkic z dziejów leksykografii dwujęzycznej: Paweł Sobolewski i jego Słownik angielsko-polski… (1840)
 • Lidia Przymuszała
  Miejsce frazeologii w słownikach gwarowych
 • Anna Suchodolska (Hanna Sukhadolskaya)
  Cechy polskich, rosyjskich i angielskich profesjolektów i socjolektów medycznych na podstawie badań ankietowych
 • Konrad Kazimierz Szamryk
  Regionalizmy fonetyczne w Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina Wokalizm
 • Jadwiga Waniakowa
  Nazwy roślin w Słowniku prasłowiańskim
 • Joanna Zaucha
  Dialogiczne jednostki autorytatywne

Wróć