www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: BiTP-39 3
Tytuł: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza vol. 39, issue 3/2015
Liczba stron: 212
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-10-26
ISSN: 1895-8443
Zleceniodawca: CNBOP-PIB

Wróć