www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: FORMY dyskryminacji
Tytuł: Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania
Liczba stron: 90
Format: A5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-10-27
ISBN: 978-83-7798-178-8
Zleceniodawca: Otwarta Rzaczpospolita Stowarzyszenieprzeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.

Wróć