www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: BiTP 37 1 2015
Tytuł: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza vol. 37, issue 1/2015
Liczba stron: 236
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-03-31
ISSN: 1895-8443
Zleceniodawca: CNBOP-PIB

Wróć