www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Wewnatrzgalkowe
Autor: Maciej Sokołowski
Tytuł: Wewnątrzgałkowe soczewki refrakcyjno-dyfrakcyjne o dużej głębokości reliefu dyfrakcyjnego
Liczba stron: 78
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-08-31
ISBN: 978-83-7798-173-3
Zleceniodawca: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.

Wróć