www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: FM 2014
Tytuł: Forum Muzykologiczne 2014
Liczba stron: 92
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-06-17
ISBN: 978-83-7798-161-0
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 33.60 zł
Opis:

W niniejszym tomie „Forum Muzykologicznego” zgromadzono kilka tekstów poświęconych związkom muzyki z innymi dziedzinami sztuki. Większość z nich miała pierwotnie postać referatów wygłoszonych podczas 43. Konferencji
Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”, która odbyła się w dniach 9–11 października 2014 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wybór tych
tekstów – poświęconych głównie twórczości dwudziestowiecznej – dopełnia artykuł Krzysztofa Bilicy, rozwijający jego teorię „figur migotliwych” w odniesieniu do twórczości Ludwiga van Beethovena.
Publikujemy również wybrane wypowiedzi uczestników panelu „Aktualność Kolberga: żywa muzyka – żywa tradycja”, który odbył się 22 lutego 2014 roku w ramach konferencji „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”,
zorganizowanej przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały z konferencji ukazały się już drukiem w „Polskim Roczniku Muzykologicznym” (2014). Zamieszczone tu wypowiedzi stanowią swoistą glosę do Roku Kolbergowskiego, który – m.in. innymi dzięki staraniom Związku Kompozytorów Polskich – niedawno obchodziliśmy.

Wróć