www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Afganistan 2014
Autor: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek
Tytuł: Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy porażki?
Liczba stron: 248
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-07-15
ISBN: 978-83-7798-163-4
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Na temat misji polskiego wojska w Afganistanie napisano dotychczas wiele prac. Tym, co czyni tę pozycję szczególnie wartościową, jest fakt, że ukazuje się ona kilka miesięcy po oficjalnym zakończeniu aktywności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach sił ISAF. Zamieszczone w niej artykuły są aktualnymi studiami przypadków, opisują i wyjaśniają rzeczywistość afgańską na przełomie 2014 i 2015 roku […] Recenzowana publikacja wpisuje się merytorycznie w aktualnie toczącą się w Europie i Polsce dyskusję dotyczącą tego, czy państwa Starego Kontynentu (w ramach Unii Europejskiej lub NATO) powinny zbrojnie angażować się daleko poza własnymi granicami w zapobieganie konfliktom zbrojnym, zarządzanie kryzysami polityczno-militarnymi, likwidowanie ognisk walk zbrojnych. Przykład misji ISAF w Afganistanie każe z wielką ostrożnością podejmować decyzje o wysyłaniu kontyngentów stabilizacyjnych do państw upadłych, dotkniętych wieloletnimi konfliktami wewnętrznymi.

(z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jana Maciejewskiego)

Wróć