www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Senderowski
Autor: Cezary SENDEROWSKI
Tytuł: Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z nadźwiękowego strumienia metalizacyjnego
Liczba stron: 280
Format: B5
Oprawa: miękka, dostępna również twarda
Data wydania: 2015-06-11
ISBN: 978-83-7798-227-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 94.50 zł
Opis:

Prezentowana monografia zawiera zagadnienia dotyczące wielofunkcyjnych powłok intermetalicznych typu Fe-Al uzyskiwanych wysokoenergetycznymi metodami naddźwiękowymi – detonacyjną (Gas Detonation Spraying - GDS) i płomieniową naddźwiękową (High Velocity Oxygen Fuel - HVOF). Szczególną uwagę skoncentrowano na specyficznych cechach wielofazowych warstw powierzchniowych otrzymywanych metodą detonacyjną z nominalnie kruchych faz międzymetalicznych z układu równowagi Fe-Al z udziałem faz tlenkowych.
Uwzględniając potencjalnie bardzo korzystne właściwości użytkowe fazy intermetalicznej FeAl w podwyższonej temperaturze oraz przesłanki warunkujące ograniczenie jej kruchości, zaprojektowano dwa hybrydowe systemy powłokowe z udziałem warstw pośrednich NiAl i NiCr dla powłoki FeAl jako zasadniczej. W efekcie realizowanych badań systemy te wdrożono pilotażowo w krajowym przemyśle energetycznym.

Wróć