www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Linguistica Bigdostiana v1
Autor: pod red.: Andrzeja S. DYSZAKA
Tytuł: Linguistica Bidgostiana. Series Nova Vol. 1
Liczba stron: 184
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2015-03-16
ISBN: 978-83-7798-223-5
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 63.00 zł
Opis:

Od Redaktora
W 2012 r. wyszedł – jako ostatni – IX tom czasopisma „Lingusitica Bidgostiana” ukazującego się od roku 2004 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wolumin pierwszy opublikowany został jeszcze w Wydawnictwie Akademii Bydgoskiej). Kłopoty związane z finansowaniem tego rocznika spowodowały trzyletnią nieobecność tego tytułu wśród publikacji językoznawczych. Dzięki uprzejmości warszawskiego Wydawnictwa BEL Studio możliwa jest obecnie kontynuacja publikowania tego pisma pod zmienionym (uzupełnionym) tytułem i w zmienionej formule. „Linguistica Bidgostiana. Series Nova” (LB SN) mają być z założenia serią wydawniczą o rocznej częstotliwości ukazywania się. Dziękuję w tym miejscu Członkom Rady Naukowej tego nowego periodyku, iż zgodzili się wesprzeć swoimi Profesorskimi autorytetami moje (i Wydawnictwa) przedsięwzięcie.
„Linguistica Bidgostiana. Series Nova” zachowują strukturę czasopisma, z którego wyrosły (zmienia się natomiast szata graficzna). Na tom I składają się trzy działy:
Artykuły, Streszczenia prac doktorskich (tu znalazł się jeden tekst, będący skrótem rozprawy z 2014 r., której autorem jest Michał Sobczak z Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy) i Recenzje (ten zawiera jeden tekst mojego autorstwa). Wśród dziewięciu artykułów są teksty zarówno profesorów UKW (Tamary
Goncharovej i Mirosławy Wronkowskiej-Dimitrowej), jak i młodszych pracowników naukowych z tej uczelni (Anna Lesińska, Waldemar Szefliński, Wojciech Wachowski) oraz adeptów językoznawstwa (Monika Betyna, Tomasz Łukomski, Damian Wójcik). Autorem jednego z artykułów jest także doktorant z Instytutu Języka Polskiego UMK w Toruniu (Artur Wiśniewski). Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Recenzentom tych prac, którzy nie tylko że przyczynili się do nadania opiniowanym artykułom możliwie najlepszych form i treści, ale i dzięki którym teskty te mogły być
zamieszczone w niniejszym tomie.
Andrzej S. Dyszak

Wróć